ACONITUM VARIEGATUM L. - oměj pestrý

Původ: střední Evropa, od Švýcarska po Východní Karpaty, u nás nejčastěji v horách, vyskytuje se však i v nižších polohách
Charakteristika: vytrvalá bylina se statnou lodyhou, velké květy v hroznu
Objevuje se na stanovištích často pohromadě s Aconitum callibotryon. Oměj pestrý je velice variabilním druhem, jeho výška i tvar lodyhy velmi podléhá vlivu světelných poměrů na stanovišti. Rozlišuje se proto řada variant.Vyskytuje se v lužních lesích a podél vodních toků, vystupuje až do subalpínského stupně. Stejně jako jiné oměje je i tento druh prudce jedovatý. Oměj pestrý patří k ohroženým druhům.

Žádné komentáře: