PINUS MUGO Turra - borovice kleč

Původ: Alpy, Apeniny, hory Balkánu, Karpaty, u nás je původní jen v Krkonoších, Jizerských horách a na Šumavě, jinde byla vysazena.

Charakteristika: keř až 2 m vysoký, kmeny zakřivené, položené a na konci vystoupavé, dřevo velmi tuhé, tvrdé, těžké, borka šedohnědá, šupinovitá. Pupeny protáhle vejcovité, jehlice po 2, šišky symetrické, přisedlé nebo kratičce stopkaté. Druh je poměrně variabilní, rozdíly jsou v délce jehlic a tvaru šišek.Roste na horských holích nad hranicí lesa, v nižších polohách na skalách, sutích, výjimečně i rašeliništích. Jako okrasná dřevina bývá vysazována v parcích a zahradách, v minulosti se ze dřeva této borovice získával terpentýn.

Žádné komentáře: