VERONICA POLITA Fries - veronika lesklá

Původ: druh je původní patrně na Blízkém východě a jako archeofyt se rozšířil v mírném a boreálním pásu Eurasie od Británie po Japonsko, na severu po Skandinávii, kde je hojný až po Stockholm, na jih zasahuje do Afriky, od Etiopie po Maroko. Druhotně je rozšířen i v Severní Americe a na Novém Zélandu. Patří u nás spolu s rozrazilem perským mezi nejčastější druhy sekce Agrestes, na rozdíl od rozrazilu perského je však u nás zdomácnělým druhem delší dobu, patrně od starověku nebo od raného středověku.
Charakteristika: jednoletá bylina, lodyha je od báze větvená ve větší počet poléhavých, často růžicovitě rozprostřených, až na konci vystoupavých, 10-30 cm dlouhých větví, ty jsou oblé, roztroušeně až hustě chlupaté dvojími druhy chlupů, které se liší délkou i způsobem zakřivení.
Roste na polích, úhorech, rumištích, v zahradách a lomech, v pásmu od nížin po pahorkatiny.

Žádné komentáře: