DIANTHUS ALPINUS L. - hvozdík alpínský

Původ: endemit severovýchodních Alp. U nás se vzácně pěstuje na skalkách.
Charakteristika: vytrvalá bylina, lodyha přímá, 5-10 cm vysoká, jednokvětá, listy kopinaté, lesklé. Koruna květu růžová s nachovou kresbou a bílými tečkami kolem středu, plátky jsou nepravidelně zubaté. Roste na výslunných vápencových skalách, sestupuje i na travnaté, avšak vždy kamenité, a tedy vysychavé stráně v pásmu od hor až do alpínského stupně - do 2400 m n.m.V kultuře je tento druh velice vyhledáván, je však poměrně choulostivý a krátkověký. Bývá sázen na místa dobře propustná a odkloněná od slunce. Ani při dobré péči však jeho kultivace není v nížších polohách často úspěšná. Pěstuje se také řada kultivarů tohoto druhu.Hvozdík alpínský patří k symbolům evropské vysokohorské květeny, v Rakousku patří k chráněným druhů.

Žádné komentáře: