TARAXACUM MADIDUM - pampeliška bažinná

Původ: Druh byl zaznamenán v Rakousku, ČR, Švýcarsku, Francii, Německu, Polsku a Itálii.
Charakteristika: Rostliny menšího až středního vzrůstu. Listy čárkovité nebo čárkovitě obkopinaté, temně zelené, často slabě laločnaté s 1–2 krátkými, plochými trojúhelníkovitými laloky. Okraje zevních zákrovních listenů jsou ± ostře ohraničené, světle zelené, mají šířku 0,3–0,9 mm. Střední proužek zevního zákrovního listenu je černavě zelený. Blizny jsou většinou odbarvené, zelenavé, pyl je přítomen. Nažky mají délku 4,0–4,4 mm, pyramida je ± válcovitá, má délku 0,9–1,0 mm.Roste na vápnitých substrátech, typickými stanovišti jsou vlhké, podmáčené, krátkostébelné, pravidelně kosené louky.Jako všechny pampelišky sekce Palustria je i pampeliška bažinná v celosvětovém měřítku silně ohroženým druhem. V ČR je zařazena mezi kriticky ohrožené druhy a jako všechny druhy sekce Palustria je chráněná zákonem. Zákon ji chrání i na Slovensku.

Žádné komentáře: