DIANTHUS CARTHUSIANORUM L. subsp. SUDETICUS Kovanda - hvozdík kartouzek sudetský

Původ: neoendemit Velké kotliny v Hrubém Jeseníku, celou populaci tohoto poddruhu tvoří pouze několik desítek jedinců.
Charakteristika: v Evropě hojně zastoupený hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum L.) je velice proměnlivým druhem, odlišnosti se projevují v barvě květu a podkališních listénců, ve velikosti květenství apod. Proto byla vyčleněna řada jeho poddruhů (u nás se vyskytují čtyři), z nichž některé jsou velice vzácné. K těmto raritám patří právě i tento poddruh ze skal jesenické Velké kotliny. Hvozdík kartouzek sudetský je ve svém původním výskytu omezen jen na velice malou lokalitu, jistě proto nikterak nepřekvapí, že patří ke kriticky ohroženým taxonům naší květeny, ve stejné kategorii i chráněným podle zákona.

Žádné komentáře: