REYNOUTRIA SACHALINENSIS- křídlatka sachalinská

Původ: rostlina pochází z východoasijského ostrova Sachalin, po kterém nese své druhové jméno. Dnes roste i v mnoha zemích Evropy, kam byla jako okrasná rostlina dovezena v druhé polovině 19. století. U nás roste místy od nížin do podhůří na celém území.
Charakteristika: jednoletá rostlina dorůstá výšky až 3,5 m, duté lodyhy jsou přímé, v horní části větvené. Listy podlouhle vejčité s delší špičkou, na bázi srdčité, čepel dorůstá délky až 35 cm a šířky 20-25 cm. Drobné květy jsou zelenožlutě zbarvené a uspořádané v lichoklasu. Kvete od července do září.Roste především podél vodních toků, které umožňují výhodné šíření. Občas pěstovaná, často zplaňuje a vytváří rozsáhlé porosty, které často způsobují erozní problémy podél toků. Rostliny patří mezi invazní druhy.
Její možné využití je jako krmné rostliny pro dobytek a také jako potenciální alternativní palivo. Na našem území se vyskytuje ještě křídlatka japonská a kříženec těchto dvou druhů.

Žádné komentáře: