Hlaváček jarní

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) je řazen mezi silně ohrožené druhy květeny České republiky. V blízkosti Prahy jej můžete nalézt v Českém krasu, dále na sever potom v kaňonu Vltavy v dolním Povltaví.
Jeho výskyt byl jedním z hlavních důvodů pro vyhlášení přírodní památky Hlaváčková stráň v katastru obce Zlončice, v okrese Mělník (vyhlášeno v roce 2002). Chráněné území tvoří exponovaná stráň vltavského údolí na pravém břehu Vltavy nad obcí Dolánky se skalními výchozy a společenstvy teplomilných křovin. Jádro území však představuje výslunná travnatá stráň tahnoucí se v délce asi 250 metrů a šířce 9–25 metrů. Ze zajímavějších druhů zde mimo hlaváčku jarního (Adonis vernalis) roste koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsbohemica, kostřava walliská (Festuca valesiaca), kavyl Ivanův (Stipa joannis), hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) a další.

Žádné komentáře: