PINUS PUNGENS Lamb. - borovice pichlavá

Původ: východní část USA - New Jersey, Georgia, Tennessee, Blue Ridge Mountains, Apalačské pohoří od centrální Pennsylvánie po severní Georgii. Izolované lokality také v Piedmontu. Hlavní vertikální rozmezí leží mezi 305–1 220 m n. m., extrémně v Delaware 46 m n. m., 1 762 m n. m. v Great Smoky Mountains. V Evropě poprvé od roku 1806, na území ČR 1842 na Sofronce.
Charakteristika: menší strom, často s nerovným pokřiveným kmenem a široce rozvětvenou plochou korunou, dorůstající 10–12(–30) m výšky a kolem 0,6–0,7 m v průměru kmene. Borka dosti silná, rozbrázděná ve větší pláty, hnědá, v puklinách načervenalá, na mladších kmenech a větvích lístkovitě odlupčivá. Letorosty lysé, zpočátku nazelenalé, později leskle červenavě hnědé. Pupeny válcovité, kaštanově hnědé, tupé, do 2 cm dlouhé, silně zasmolené. Jehlice vyrůstají po 2 (vzácně po 3) ve svazečku, 30–80 x 2 mm velké, tmavozelené, tuhé, silné, ostře zašpičatělé, na okrajích pilovité, podél osy skroucené; vytrvávají asi 3 roky. Samčí šištice žluté, uspořádané do řídkého klasu, samičí dlouze stopkaté, ve skupinách, načervenalé. Šišky zřídka jednotlivé, většinou v přeslenu po 2–5 na krátkých stopkách, převislé, pravidelné nebo slabě jednostranně vypouklé, široce vejčité 5–10 cm dlouhé, 5–6 cm široké (zavřené), světle kaštanově hnědé nebo našedlé. Semenné šupiny jehlancovitě zdvižené s výrazným příčným kýlem, protažené v kuželovitý pupek zakončený drápovitým ostnem. Semena červenohnědá s dlouhým křídlem. Kvete v březnu až dubnu, oplodnění probíhá 13 měsíců po opylení (jako u většiny borovic), šišky dozrávají na podzim. Dožívá se asi 250 let.

ARISTOLOCHIA GIGANTEA Mart. et Zucc. - podražec

Původ: druh pochází z tropické části Jižní Ameriky, vyskytuje se v oblasti od Kostariky po Brazílii. Jako výrazně dekorativní rostlina se pěstuje v mnoha tropických i subtropických oblastech světa.
Charakteristika: mohutná dřevinná liána, dosahuje výšky 3-10 m, listy řapíkaté, srdčité, až 12 cm dlouhé, květy úžlabní, jednotlivé, výrazné, vejčité, až 30 cm v průměru, okvětní trubka silně prohnutá, okvětí srostlé, červené až červenohnědé, zřetelně bíle žilkované. Kvete v průběhu celého roku. Plodem je hruškovitá tobolka.V tropických a subtropických oblastech světa se setkáváme často s dřevitými liánami tohoto rodu, v mírném pásmu se vyskytují zejména bylinné druhy.

HYPERICUM CANARIENSE L. - třezalka kanárská

Původ: endemit ostrovů Makaronésie, vyskytuje se na Madeiře a Kanárských ostrovech (kromě ostrovů Lanzarote a Fuerteventura). V areálu se rozlišují tři variety - H. c. var. canariense a H. c. var. platysepalum z Kanárských ostrovů a H. c. var. floribundum z ostrova Madeira. Jako dekorativní dřevina byl tento druh vysázen v řadě subtropických oblastí světa, v některých zemích se invazně šíří (Havajské ostrovy, Kalifornie).
Charakteristika: keř až malý strom, 1,5-2,5(-4) m vysoký, bohatě větvený, listy přisedlé, vstřícné, kopinaté až eliptické, až 7 cm dlouhé, lysé, stejně jako kališní lístky bez černých žlázek na okrajích, květenstvím je mnohokvětá lata, květy jen 2 cm v průměru, korunní lístky eliptické, žluté, skoro 1 cm dlouhé. Kvete od března do července, plodem je tobolka.
Roste na slunných skalnatých stanovištích v oblasti vavřínových lesů a v křovinatých porostech, v pásmu od 150 až do 800 m n. m.

VERBASCUM LYCHNITIS L. - divizna knotovitá

Původ: rozšířena v západní a střední Evropě, na východě po Kavkaz a jihozápadní Sibiř. Druhotně se vyskytuje i na severu evropské části Ruska a ve Skandinávii. U nás se vyskytuje na celém území od nížin po vrchoviny.
Charakteristika: dvouletá 100–140 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, tence bělavě plstnatá. Přízemní listy v růžici, kratičce řapíkaté, kopinaté, 15–30 cm dlouhé, 6–12 cm široké, vroubkované. Lodyžní listy jsou na lodyze rovnoměrně rozmístěné, přisedlé, směrem k vrcholu lodyhy se zmenšují, shora řídce chlupaté nebo olysalé, sytě zelené, na rubu šedobíle pomoučené nebo tence plstnaté. Květenstvím jsou větvené lichoklasy s 2–8 květy. Květy krátce stopkaté, kalich pravidelný, pětičetný s kopinatými cípy, koruna souměrná, kolovitá, 12–18 mm v průměru, korunní cípy žluté, všechny tyčinky téměř stejné, bělavě chlupaté. Plodem je tobolka. Kvete od června do srpna.
Roste na okrajích lesů, skalnatých a kamenitých stráních, náspech a podél komunikací. Vyhovují ji sušší, mírně zásadité až kyselé, na živiny chudší i bohaté půdy.