CAREX REMOTA L. - ostřice řídkoklasá

Původ: evropský druh, který se na tomto kontinentu nevyskytuje občas jen v nejjižnìjší části a chybí v polárních oblastech. Roste taktéž na vhodných stanovištích v severní Africe, také v určitých částech Asie. Obývá nivní lesy a listnaté lesy, stinná prameniště, vlhké lesní cesty, vytvářejíc hojný podrost v buko-habrových smíšených lesích nebo v porostech olší a jasanù. Jde o snadno poznatelný, vlhkomilný druh, který je dosti hojný i v České republice, hlavně od nížin po pahorkatiny, v horách se vyskytuje zřídka.
Charakteristika: hustě drnovitě trsnatá, svěže zelená ostřice. Lodyhy 30–60 cm vysoké, ostře trojhranné, nahoře drsné, jsou chabé, někdy poléhavé. Listy dosahují délky lodyh, mají šířku 1,5–2 mm, bazální pochvy jsou hnědé, nerozpadavé. Klásky jsou podepřeny dlouhými, víceméně kolmo odstálými listeny, nejdolejší přesahují vrchol květenství.

CALENDULA ARVENSIS L. - měsíček rolní

Původ: širší Středozemí - od Kanárských ostrovů po Sýrii, Írán a Jemen, na severu zasahuje do Francie. V západní, střední a východně Evropě (tedy i u nás) se vyskytuje druhotně, byl zavlečen do Severní i Jižní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland.
Charakteristika: jednoletá bylina, 10–30 cm vysoká, lodyhy vystoupavé až poléhavé, bohatě větvené, lodyžní listy přisedlé, podlouhlé až podlouhle kopinaté, okraje nezvlněné, špičaté, oddáleně mělce zubaté, úbory 1–2 cm v průměru, za plodu nící, jazykovité květy světle žluté, méně než 2krát tak dlouhé jako zákrovní listeny, kvete od května do srpna. Plodem je nažka.
K nám je tento druh zavlékán poměrně vzácně a jen přechodně, objevuje se kolem lidských sídel, na skládkách a rumištích.

POLYSTICHUM ACULEATUM (L.) Roth. - kapradina laločnatá

Původ: horské oblasti střední Evropy.
Charakteristika: vytrvalá kapradina vyššího vzrůstu se vzpřímenými a přezimujícími listy v rozetě, s řapíkem měděně plevinatým, až 80 cm vysoká. Listy 2-3x zpeřené, tuhé, lístky zašpičatělé, listečky osinatě zubaté.Vyskytuje se ve vlhkých stinných lesích nebo na zalesněných svazích, v pásmu od podhůří do hor.Jedná se o poměrně dekorativní a přitom nenáročný druh, proto se s oblibou pěstuje i v zahradách, kde vyžaduje stín a humózní půdu.
Kapradina laločnatá je z hlediska ohrožení hodnocena jako vzácnější druh naší flóry, který vyžaduje další pozornost.

VERONICA APHYLLA L. - rozrazil bezlistý

Původ: hory jižní a střední Evropy - Pyreneje, Alpy, Apeniny, Jura, Karpaty, hory Balkánského poloostrova. U nás neroste, na Slovensku se druh vyskytuje na Babí hoře, v Malé Fatře, Chočských vrších, Vysokých a Nízkých Tatrách.
Charakteristika: vytrvalá bylina, 3-8 cm vysoká, pýřitá, lodyha poléhavá nebo vystoupavá, vstřícné listy nahloučeny na jejím vrcholu do zdánlivé růžice, květy v hroznech na dlouhých stopkách, které vyrůstají v paždí horních listů, koruna kolovitá, tmavě modrá, kvete od června do srpna. Plodem je tobolka.
Roste na kamenitých holích a skalách, častěji na vápenci, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně (v Alpách až do výšky 3000 m n. m.).