Borovice lesní

Stálezelený, jednodomý, široce rozložitý strom, vysoký 40 m. Dožívá se 300 až 350 let. Kůra šedohnědá, oddělující se. Kmen větvený u starších jedinců až v horní čtvrtině. V omezeném prostoru má strom tvar úzce kuželovitý. Listy jednoduché, dlouhé od 1 do 3,5 cm někdy až 4,8 cm, široké od 1 do 1,3 mm, celistvé, ve svazečcích po 2, jehlicovité, okraj čepele pilovitý. Pilovitý okraj zřetelný pouze pod lupou. 7-20 pryskyřičných kanálků. Na bázi listy obalené asi 6-8 mm dlouhými šupinami. Samčí šištice vejcovité velké od 4 do 8 mm, žluté. Tyčinky s okrouhlým, asi 0,3-0,7 mm dlouhým spojivovým přívěškem. Samičí šištice kulovité, velké od 5 do 6 mm, růžové. 1-2 šištice na konci loňských větviček. Doba květu: květen. Šišky na krátkých stopkách se na podzim obracejí dolů, kuželovité, dlouhé od 3,5 do 6 cm někdy až 7,5 cm, široké od 2 do 3,5 cm. Barva šedohnědá. Na jaře 3. roku se šišky otvírají a po vysemenění opadávají. Semena podlouhlá, černá, dlouhá od 3 do 4 mm. Semena s křídlem dlouhým 10 - 20 mm, nahnědlým. Semenná léta se opakují po 3 -5 letech.

Blahočet čilský

Stálezelený, dvoudomý, široce kuželovitý strom, vysoký od 10 do 25 m někdy až 50 m. Kůra šedá, vrásčitá.
Listy jednoduché, dlouhé od 2,5 do 4 cm někdy až 5 cm, široké 2 cm, celistvé, ve šroubovici, jehlicovité, okraj čepele celokrajný. Jehlice přečnívají okolo celé větévky. Vytrvávají až 15 let. Samčí šištice válcovité velké od 8 do 13 cm, zelené, hnědé. Samičí šištice kulovité, velké 10 cm někdy až 17 cm, zelené, hnědé. Doba květu: červen - srpen. Šišky vzpřímené, kulovité, dlouhé od 12 do 15 cm někdy až 20 cm. Barva hnědá. Ve 2. - 3. roce po odkvětu ještě na stromě rozpadavé a uvolňující semena. Semena podlouhlá, hnědá, dlouhá 4 cm. Semena jsou jedlá tzv. "piňony".

Jinan dvoulaločnatý II

Rozšíření v České republice - U nás často pěstován po celém území jako okrasná dřevina v parcích a zahradách. První výsadba pochází z roku 1809 (Hluboš). Největší jedinci rostou např: Praha - (Lobkovická zahrada, Botanická zahrada Univerzity Karlovy), Veltrusy, Doksany, Černíkovice, Maleč, Zdounky, Brno - Mendlovo náměstí, Kvasice, Střílky. Vzácně se pěstuje kultivar Pendula s deštníkovitou korunou a nízkým kmenem. Celkové rozšíření - Oblast původního rozšíření jinanu dvoulaločného je v recentní době velmi malá, roste pouze na nevelkém území jihovýchodní Číny. Všude jinde - hlavně v Koreji a Japonsku je odedávna pěstován, nejčastěji při chrámech nebo v uličních stromořadích. Do Evropy dovezena semena r. 1730 (v Ultrechtu dosud roste strom z těchto semen).

Jinan dvoulaločnatý

Opadavý, dvoudomý, široce kuželovitý strom, vysoký od 30 do 40 m. Kůra šedohnědá, mělce brázditá. Kůra na starších kmenech široce brázditá. Listy jednoduché, dlouhé 10 cm, široké od 5 do 8 cm, 2-3 dlanitolaločné, ve svazečcích, klínovité, okraj čepele vroubkovaný. Tyčinky v jehnědovitém útvaru dlouhém od 4 do 7 cm. Jehnědovité útvary umístěny na brachyblastech. Tyčinky zpravidla se 2 (vzácně se 7) prašnými pouzdry pukajícími podélnou štěrbinou. Vajíčka 1 až 3 na dlouhých převislých stopkách. Doba květu: duben - květen. Semena kulovitá, žlutá, dlouhá od 2 do 3 cm. Semena nepříjemně zapáchající. Osemení rozlišeno v blanitou exotestu, dužnatou sarkotestu a tvrdou sklerotestu. V sarkotestě řada organických kyselin, projevujících se zápacem a dráždivými účinky na kůži.