Choroš šupinatý

Choroš šupinatý má latinský název Polyporus squamosus.
Tento druh choroše se nejčastěji vyskytuje na kmenech, ale občas i na větvích či pařezech listnatých stromů. Nejoblíbenější je pro něj buk, ořešák a javor, roste více méně celý teplý rok, neboli od konce března do listopadu. Způsobuje bílou hnilobu dřeva. Choroš šupinatý často vyrůstá v trsech.
Jeho klobouk může být až šedesát centimetrů velíký, většinou ale nacházíme výrazně menší exempláře. Má tvar polokruhovitý a barvu žlutou až okrovou, je pokryt nahnědlými šupinami. Třeň není v poměru ke klobouku příliš veliký, barvu má bělavou u spoda tmavě hnědou.
Ačkoliv se může najít pár lidí co tuto houbu sbírá (její mladé jedince), obecně se dá říci, že choroš šupinatý není jedlý.

Žádné komentáře: