Chřapáč pružný

Chřapáč pružný má latinský název Hlevella elastica.
Roste v létě a na podzim, najdeme ho jak v listnatých, tak v jehličnatých lesích, vybírá si vlhčí hlinitou půdu. Vyskytuje se většinou v menších skupinkách.
Třeň má až deset centimetrů vysoký a zakončený sedlovitým kloboukem, jehož laloky jsou přitisknuté ke třeni. Klobouk má šedou až hnědavou barvu, třeň je bělavý. V kuchyni nemá chřapáč pružný nějaké praktické využití.

Žádné komentáře: