Měřík čeřitý

Měřík čeřitý má latinský název Mnium undulatum.
Měřík si vybírá pro růst spíše stinnější a vlhčí lesy, případně vysoké vlhké louky. Nemá rád kyselé půdy, objevíte ho i na ztrouchnivělém dříví.
Tento mech vytvář velmi sytý zeleně zabarvený koberec. Má nevětvené lodyžky listy až půl druhého centimetru dlouhé, příčně zvlněné. Tobolku má válcovitou zelenožlutou až hnědavou. Štět pod tobolkou je až pět centimetrů vysoký.

Žádné komentáře: