Penízovka širokolupenná

Penízovka širokolupenná má latinský název Megacollybia platyphylla.
Vyrůstá nejčastěji v jehličnatých lesích na ztrouchnivělých pařízcích a jejich okolí. Roste od léta do podzima.
Klobouk má až patnácticentimetrový průměr a šedavou barvu, okraje bývají u větších jedinců roztrhané. Lupeny má bílé, někdy mírně hnědnou. Noha je až dva centimetry tlustá, bílá až šedobílá. Bývá delší než je průměr klobouku. Na řezu je Penízovka širokolupenná bílá.

Žádné komentáře: