Bolševník obecný

Bolševník obecný má latinský název Heracleum sphondylium.
Tato rostlina roste na mnoha místech. Narazit na ni můžete na loukách i v příkopech, v lesích i v křoviscích či mezích a také ji můžete objevit podél cest či na březích vodních toků a nádrží.
Dorůstá do výšky až dva a půl metru. Má bílé květy, které se objevují od června až do října. Okolík má až pět a čtyřicet paprsků, průměr květu je až dvacet centimetrů. Brázditou, štětinatou a dutou odyhu má Bolševník obecný až dva centimetry tlustou (i když obvyklejší je tenčí). Listy jsou až téměř půl metru veliké, jednoduše zpeřené. Spodní listy mají žlábkovitý řapík, horní jsou přisedlé a mají nadmuté listové pochvy.
Jde původně o rostlinu hojně využívanou v domácím léčitelství. Jeho základní použití bylo při zmenšování opuchlin a také proti průjmům. Šťáva z bolševníku je jedovatá (i když ne tolik jako u příbuzného druhu Bolševník velkolepý) proto je nutno při případném sběru zacházet s rostlinou opatrně. Co je zajímavé, tak i přes svou jedovatost, tato rostlina byla kdysi velmi často využívána k výrobě polévek a salátků (s úpravou podobnou jako je například u špenátu).

Žádné komentáře: