Kuklík potoční

Kuklík potoční má latinský název Geum rivale.
Tato květina si pro své působení vybírá různé typy stanovišť, které ale spojuje jedna záležitost a tou je dostatek vláhy. Takže na Kuklík potoční můžeme narazit nejen na břehu potoků (že, podle názvu) a řek, ale také v lužních a močálových lesích či na mokrých loukách.
Kuklík dorůstá do výšky až šedesát centimetrů. Jeho hnědavo červené převislé květy rostou na žláznaté chlupaté lodyze a objevují se v dubnu a květnu. Přízemní listy mají delší řapík, jsou přerušovaně zpeřené a mají velký trojlaločný koncový lístek. Horní lodyžní lístky jsou jen mírně laločnaté. Vůně oddenku rostliny může mírně připomínat hřebíček.
Kuklík potoční se dříve používal v léčitelství, dnes je jeho využití minimální, dá se říci, že lze na něj narazit pouze u bab kořenářek. Léčivou sbíranou částí je kořen.

Kerblík lesní

Kerblík lesní má latinský název Anthriscus sylvestris.
Již název této rostliny napovídá místo jejího výskytu, i když v tomto případě jde o kraje lesů. Kromě toho ji můžeme hlavně najít na loukách ale i v různých křoviscích či při okrajích cest. Její výskyt znamená větší množství dusíku v půdě.
Kerblík lesní dorůstá do výšky až půl druhého metru. Má bílé květy v až dvanáct centimetrů širokých okolících. Kvete od dubna až do konce léta. Plodí dvounažky. Dutá hrubě rýhovaná lodyha je ve spodní části drsněji chlupatá. Listy má kerblík lestní dva až tři krát zpeřené.
Jde o květinu příbuznou s Kerblíkem setým, který se již od nepaměti vyskytuje v kuchyních jako užitečný pomocník při dochucování jídel.

Lilek černý

Lilek černý má latinský název Solanum nigrum.
Tato jedovatá rostlina si pro svůj růst vybírá pole, rumiště a objevíte jí na téměř každé zaplevelené ploše.
Lilek černý může dorůstat až do jednometrové výšky. Jeho bílé květy s výrazně žlutými prašníky shromážděné ve vrcholových květenstvích mají necelý centimetr v průměru. Rostlina kvete od června do října. Plodí bobule, přibližně podobně veliké jako hrášek, převážně černé barvy ( i když je možné narazit i na nažloutlé či nazelenalé zabarvení). Na lodyze se občas objevují řídké chloupky. Listy má oválné celokrajné.
Jde o dosti jedovatou rostlinu, jejíž plody občas konzumují děti, i když jsou varovány nepříjemným zápachem. V plodech se nachází saponiny a glykoalkaloidy.

Rožec rolní

Rožec rolní má latinský název Cerastium arvense.
Tuto rostlinu nejčastěji najdeme rostoucí v trsech na okrajích polí a cest. Roste také na suších mezích či na vyprahlých železničních a také silničních náspech. Obecně se dá říci, že preferuje sušší půdy s menším množstvím živin.
Rožec rolní je spíše drobnější rostlinka dorůstající do výšky přibližně třiceti centimetrů. Její bělavé kvítky rostou v řídkém vidlanu a korunní listky květů jsou přibližně dvakrát delší než kalich. Celý květ má maximálně dvou centimetrový průměr. Kvete od dubna do září. Plodem je tobolka s deseti zoubky ve které se nachází přibližně milimetrové semínka. Listy má rožec podlouhle kopinaté a přisedlé. Při vrcholu mají kožovitý okraj. Jak lístky tak i lodyha jsou pokryté krátkými chloupky.

Vachta trojlistá

Vachta trojlistá má latinský název Menyanthes trifoliata.
Vybírá si pro svůj růst hodně vlhké půdy. Můžete na ni narazit na rašeliništích, slatinách, mokrých loukách. Nevyhýbá se ani tůňkám a rybníkům. Občas bývá také pěstovaná okrasně.
Jde o rostlinku dorůstající až do výšky čtyřiceti centimetrů. Na konci lodyhy se nachází až deset centimetrů veliký hrozen květů růžově bílé barvy. Květy se objevují v květnu a červnu. Listy má Vachta trojlistá řapíkaté a ... trojčetné. Mají na okraji vroubkované podlouhle obvejčité lístky. Plodem je jednopouzdrová tobolka. Semena se dobře rozšiřují vodou a také trusem ptáků.
Tato rostlina byla dříve využívána v lidovém léčitelství mimo jiné ke snižování horečky, ale také na mnoho dalších neduhů. Sbíral se list v období květu

Čemeřice černá

Čemeřice černá má latinský název Helleborus niger.
Původně pochází ze střední a jižní Evropy. V alpských oblastech roste na kamenitých svazích a také v horských lesích. Není neobvyklé na ni narazit i ve výšce 1800 metrů nad mořem.
Čemeřice černá se dorůstá do výšky asi třiceti centimetrů. Kvete bíle, případně s jemně načervenalým odstínem. Květ je na stvolu jen jeden, má průměr do osmi centimetrů. Kvete od února do dubna (když je mírná zima, tak dokáže kvést už od Vánoc, prosto má občas čemeřice černá i název Vánoční růže). Stonek má tato horská květina tlustý, masitý s šupinatými listeny. Má dosti kožovité listy, které jsou stále tmavě zelené.
Tato rostlinka obsahuje jedovaté glykosidy. Již od dob starověku, jak potvrzují nejstarší řecké legendy, bývala využívána v lidovém léčitelství.

Penízek rolní

Penízek rolní má latinský název Thlaspi arvense.
Penízek rolní roste na polích, v zahradách a také na rumištích.
Tato brukvovitá rostlina dorůstá až do půl metrové výšky. Má drobné, maximálně půl centimetru široké kvítky, které vyrůstají v koncových hroznech. Kvítky se objevují od jara až do podzimu. Pod květy se kolem stonku nacházejí malé šešulky. Tato květina má spodní přízemní listy řapíkaté. Ale na lodyze, která má hranatý tvar se objevují lísky kopinaté.
Jde o velmi dobře se rozmnožující plevel (může mít až dva tisíce semínek). Z mladých lístků této rostlinky se občas dělá jarní salátky nebo vaří cosi jako špenát.

Ředkev ohnice

Ředkev ohnice má latinský název Raphanus raphanistrum.
Tato rostlina se nachází na loukách a hlavně různých polích, kde je považována za velmi nežádoucí plevel, protože se dokáže velmi silně rozmnožovat a také má velmi rychlý růst.
Ředkev ohnice dorůstá do výšky téměř sedmdesáti centimetrů. Má malé až tři centimetrové kvítky bílé, případně lehce nažloutlé barvy (s případně i fialovým žilkováním), které se objevují od června do srpna. V květenství se objevují až deset centimetrů dlouhé struky se semínky. Listy má řapíkaté. Spodní listy jsou peřenolaločnaté vrchní jsou nedělené a nepravidelně zubaté.
Podle některých vědců se jedná o divokého předchůdce pěstovaných zahradních ředkví. Hospodářsky je de facto zajímavá pouze pro včelaře jako kvalitní medonosná květina. Je mírně jedovatá, ale z jejích lístků se občas dělává jarní salát.