ANDROSACE OBTUSIFOLIA All. - pochybek tupolistý

Původ: hory jižní a střední Evropy (Alpy, Apeniny, Karpaty, Sudety, hory Balkánského poloostrova). U nás neroste, objevuje se na polské straně Krkonoš, na Slovensku ve Vysokých a Nízkých Tatrách.
Charakteristika: vytrvalá bylina, 2-10 cm vysoká, volně trsnatá nebo s jednotlivými růžicemi, stvol přímý, kratičce plstnatý, listy v přízemní růžici podlouhle kopinaté, celokrajné, lysé, na okraji chlupaté, koruna 6-9 mm v průměru, bílá nebo narůžovělá, v ústí žlutá, trubka kratší než kalich, kvete od června do srpna. Plodem je tobolka. Roste na skalách a holích, většinou na silikátovém podkladu, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně (do 3500 m n. m.).Občas se tento druh pochybku objevuje i v kultuře, pěstuje se jako skalnička, jeho kultivace však není v nížinách jednoduchá. Na Slovensku je pochybek tupolistý z hlediska ohrožení hodnocen jako druh zranitelný, je zde také chráněn zákonem. K chráněným druhům patří i v Itálii, Švýcarsku, Rakousku a Německu.

Žádné komentáře: