WALDSTEINIA GEOIDES Willd. - mochnička kuklíkovitá

Původ: subkontinentální druh, jeho areál zaujímá jihovýchodní část střední Evropy, odkud zasahuje do jižního Bulharska a na Ukrajinu. V ČR je nepůvodní. Ve SR v pahorkatině a v horském pásmu celého středního a jižního Slovenska, na východě v Zemplínských vrších a v okolí Humenného, probíhá zde severní hranice rozšíření.
Charakteristika: vytrvalá bylina, 7-25 cm vysoká, s krátce plazivým vystoupavým oddenkem, bez výběžků, s přízemní listovou růžicí. Listy široce srdčitě ledvinité, hluboce (3-)5-7 laločnaté, 2krát zastřihovaně pilovité, s odstále pýřitým, dlouhým řapíkem. Lodyhy 8-25 cm vysoké, s 5-7 květy v paždí lupenitých listenů, květní stopky tenké. Květy v průměru 15-20 mm, ušty kalíšku čárkovité, zasahující asi do 1/2 kališních uštů, korunní plátky žluté, obvejčité, na bázi s 2 oušky. Květní lůžko nedužnatí, nažky chlupaté, bez přívěsku. Kvete od poloviny března do začátku června.
Roste ve světlých lesích, houštinách a na křovinatých stráních; na humózních vlhkých, zásaditých až neutrálních, půdách, často obohacených dusíkem. Na Slovensku patří z hlediska ohrožení k potenciálně zranitelným a zákonem chráněným druhům.

Žádné komentáře: